Frivilligsentralen avlyser sine aktiviteter inntil videre

Som forebyggende tiltak mot spredning av koronavirus, avlyser Halsa frivilligsentral alle sine aktiviteter inntil videre. Frivilligsentralen vil heller ikke være åpen for besøkende fra og med i dag.

Frivilligsentralen avlyser nå alle sine aktiviteter på ubestemt tid, etter oppfordring fra kommuneoverlegen, på bakgrunn av forebygging av smittefare av koronavirus. Dette gjelder alle aktiviteter i regi av Halsa Frivilligsentral. 

Frivilligsentralen vil fra i dag, onsdag 11. mars 2020, ikke ha bemanning annet enn daglig leder, og vil ikke fungere som møteplass. 

Ved spørsmål bes ta kontakt på telefon 90242585 eller på mail post@halsa.frivilligsentral.no


2020 © Halsa frivilligsentral