Øvelseskjøring med bil

Vi trenger flere frivillige til å være med flyktninger som skal ta førerkort, med å øvelseskjøre. Frivilligsentralen leaser en bil som brukes til øvelseskjøring, gjennom prosjektet VirVelVinn. VirVelVinn er støttet av Fylkekommunale midler i Møre og Romsdal.

Frivilligsentralen leaser en bil som brukes til øvelseskjøring, gjennom prosjektet VirVelVinn.
VirVelVinn er støttet av Fylkekommunale midler i Møre og Romsdal.
Dette er et flott tilbud som er veldig godt tatt i mot, og er veldig mye brukt. Den som øvelseskjører betaler kun bensin på bilen.

Det er et generelt tilbud for innbyggere i Halsa, men de fleste som bruker den er bosatt flyktninger.

Les mer om prosjektet på kommunens hjemmeside:

https://www.halsa.kommune.no/tjenester/ny-i-halsa/flyktninger-og-integrering/prosjekt-virvelvinn/

2020 © Halsa frivilligsentral